Chemia kryminalistyczna

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Laboratorium 30 h    Rok akademicki 2015-2016

Harmonogram i przydział ćwiczeń [pdf Warunki zaliczenia [pdf]

INSTRUKCJE: problemy i literatura. Ogólna literatura przedmiotu [pdf] Wzór sprawozdania [pdf]

Ćwiczenie 1 [pdf] [lit]          Ćwiczenie 6 [pdf] [literatura]     Ćwiczenie 11 [pdf]  
Ćwiczenie 2 [pdf] [lit1]  [lit2] [lista mas]   Ćwiczenie 7 [pdf]   Ćwiczenie 12 [pdf]  
Ćwiczenie 3 [pdf] Ćwiczenie 8 [pdf]   Ćwiczenie 13 [pdf]  
Ćwiczenie 4 [pdf]   Ćwiczenie 9 [pdf]    
Ćwiczenie 5 [pdf]  [literatura] 

Ćwiczenie 10 [pdf] [Lit1] [Lit2] [lit3]

[lit4]

   

WYKŁADY:

Wykład 1 [pdf]   Wykład 6 [pdf]   Wykład 11a [pdf] 11b [pdf]
Wykład 2 [pdf   Wykład 7 [pdf]  

Wykład 12a [pdf] 12b [pdf

Wykład 3 [pdf]

 

Wykład 8 [pdf]

  Wykład 13 [pdf]
Wykład 4 [cz1][cz2]  

Wykład 9a [pdf] 9b[pdf]

  Wykład 14 [pdf]
Wykład 5 [cz1] [cz2]   Wykład 10 [pdf]   Wykład 15 [pdf]