Współczesne techniki NMR w chemii organicznej

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Seminarium 15 h