Współczesna preparatyka organiczna | Experimental Organic Chemistry

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Seminarium 15 h    


Prowadzący

dr hab. Ewa Dudziak
prof. dr hab. Marcin Stępień
dr Alicja Kluczyk

Wykład "Współczesna preparatyka organiczna" i połączone z nim seminarium są przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich specjalizujących się w chemii organicznej. Materiał wykładu obejmuje:

  1. organizację pracy w laboratorium chemicznym, w tym zasady bezpieczeństwa i prowadzenie notatek,
  2. sprzęt laboratoryjny,
  3. standardwe i specjalne techniki prowadzenia reakcji chemicznych,
  4. techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych, w szczególności metody chromatograficzne,
  5. pozyskiwanie i przetwarzanie informacji naukowej w chemii organicznej oraz metody wizualizacji danych eksperymentalnych.

Zajęcia przygotowane są przez zespół prowadzących. Formuła zajęć seminaryjnych zależy od prowadzącego. W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z prowadzącymi.

Pozdrawiamy

ED, AK i MS