Wprowadzenie do syntezy organicznej | Introduction to Organic Synthesis

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Seminarium 15 h