Wprowadzenie do chemii organicznej (ChTS1)

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Seminarium 15 h    


Prowadzący

dr hab. Ewa Dudziak
mgr Grzegorz Vetter

W semestrze letnim 2018/19 wykłady odbywają się w środy w sali UII w godzinach 10-12. Zapraszam, Ewa Dudziak