Właściwości optyczne chromoforów organicznych

Forma zajęć:     Wykład 15 h    Wykład będzie się odbywał w latach nieparzystych (2011-12 itp.)