Spektrometria mas

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący

dr hab. prof. UWr Piotr Stefanowicz

Wykład będzie się odbywał w latach nieparzystych (2011-12 itp.)