Specjalizacja I - seminarium ChOrg2

Forma zajęć:     Wykład 90 h     Seminarium 60 h    Zagadnienia do seminarium z części HPLC