Peptydy w medycynie i kosmetologii

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący


Wykład będzie się odbywał w latach nieparzystych (2011-12 itp.)
Przedmiot zawieszony.