Nowoczesne metody syntezy leków

Forma zajęć:     Laboratorium 30 h    


Prowadzący

dr Remigiusz Bąchor
mgr Dorota Gąszczyk
dr Marek Cebrat
mgr Halina Płóciennik