Modyfikacja chemiczna w analizie związków organicznych PDW

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Seminarium 15 h     Laboratorium 15 h    


Prowadzący

dr Remigiusz Bąchor
dr hab. Ewa Dudziak
dr Michał Białek
dr Alicja Kluczyk
dr Monika Biernat
dr hab. prof. UWr Piotr Stefanowicz
dr Marek Cebrat

Harmonogram [pdf]

Warunki zaliczenia [pdf]