Modyfikacja chemiczna w analizie związków organicznych PDW

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Seminarium 15 h     Laboratorium 15 h    Harmonogram [pdf]

Warunki zaliczenia [pdf]