Metody fizykochemiczne w diagnostyce medycznej i chemii leków II

Forma zajęć:     Wykład 60 h     Laboratorium 90 h    Harmonogram zajęć [pdf]