Metody Fizykochemiczne - laboratorium ChB2

Forma zajęć:     Laboratorium 180 h    


Prowadzący

dr Monika Kijewska
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
dr Alicja Kluczyk

Semestr letni 2014-2015    harmonogram [pdf]

 

 

Ćwiczenia - oceny (stan z 15.06.2015)