Metody chiralooptyczne w chemii organicznej

Forma zajęć:     Wykład 30 h    Wykład będzie się odbywał w latach parzystych (2010-11 itp.)