Metabolomika kryminalistyczna

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Laboratorium 15 h    


Prowadzący

dr Remigiusz Bąchor