Leki organiczne

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący

dr Remigiusz Bąchor