Język angielski w laboratorium chemicznym

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Seminarium 15 h    


Prowadzący


Zajęcia odbywają się w środy, od 14:00 do 15:30 w sali 1 (wykład i seminarium).

MATERIAŁY (wykład i seminarium)

1. Introduction [pdf] [materiały]

2. Elements [pdf]

3. Inorganic compounds [pdf] [materiały]

4. Inorganic compounds [pdf] [tabela]

5. Organic compounds [pdf] [lista]

6. Senses: smell and sight [pdf]

7. Equipment [pdf]