Język angielski w chemii organicznej

Forma zajęć:     Wykład 15 h    


Prowadzący


Aktualnie przedmiot nie jest realizowany.
Zainteresowani mogą wybierać Język angielski w laboratorium lub English in life sciences