Elementy chemii produktów naturalnych

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Laboratorium 30 h    


Prowadzący

dr Marek Cebrat
dr hab. prof. UWr Piotr Stefanowicz

Terminy zajęć:
Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą co tydzień na pracowni chemii organicznej (s. 224B). Na początku semestru odbędą się krótkie zajęcia organizacyjne, a później 7 zajęć "pełnowymiarowych".
Prowadzący

  • dr Marek Cebrat (MC, koordynator zajęć, pok. 253B)

Warunki zaliczenia

  • wykonanie min. 4 różnych preparatów, scharakteryzowanie ich (TLC, reakcje charakterystyczne, pochodne krystaliczne, spektroskopia MS, IR, UV, NMR, itp.) i oddanie poprawnie wykonanych sprawozdań.
  • oczyszczenie preparatu końcowego i jego szczegółowa analiza,
  • zdanie 2 kolokwiów,
  • rozliczenie szkła i aparatury.

 
Zagadnienia do kolokwiów
Kolo 1: podstawowe metody izolacji i oczyszczania związków organicznych (destylacja prosta, frakcyjna, azeotropowa, z parą wodną, pod obniżonym ciśn.; krystalizacja; sublimacja; ekstrakcja) - stosowana aparatura, podstawy fizyko-chemiczne, warunki stosowania poszczególnych metod, ich zalety i ograniczenia.
Kolo 2: rozdział złożonych mieszanin, izolacja produktów ze źródeł naturalnych. Przykładowe pytania można zobaczyć [tutaj].
 
Materiały pomocnicze
Regulamin pracowni [pdf]
Wypadki w laboratorium i pierwsza pomoc [pdf]
Rewersy [pdf]
Rewersy materiałowe [pdf]
Etykiety na preparaty [pdf]
Wyparka - instrukcja obsługi [pdf, 812 kb]
 
Instrukcje
Instrukcje do ćwiczeń [pdf],
Warto też skorzystać ze skryptów:
a) R. Kasprzykowska, A.S. Kołodziejczyk i in. "Preparatyka i analiza związków naturalnych", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
b) J. Sołoducho, K. Idzik "Chemia produktów naturalnych. Skrypt Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej", Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
 

  • Można zaproponować własny preparat, spoza Instrukcji i w.w. skryptów (jest to mile widziane i dodatkowo punktowane!).
  • Studenci sami decydują o doborze i kolejności wykonywania preparatów, ale muszą uprzedzić prowadzących, jaki preparat zamierzają wykonywać danego dnia. W przypadku preparatów spoza oficjalnej Instrukcji, należy ich ewentualne wykonywanie przedyskutować odpowiednio wcześniej z prowadzącym zajęcia. 
  • Materiały do izolacji części substancji opisanych w Instrukcji, dostępne są na pracowni. Surowce do mniej typowych preparatów studenci muszą dostarczyć samodzielnie.
  • Praca wykonywana jest w zespołach 2-osobowych. Sprawozdania (wspólne dla pary) powinny być sporządzone w oparciu o załączony formularz, przy czym nie zawsze wszystkie punkty muszą być wypełnione. Sprawozdanie zawsze powinno zawierać opis procesu izolacji, charakterystykę produktu (wzór strukturalny, właściwości farmakologiczne, zastosowanie, parametry fiz-chem., spis źródeł literaturowych).

 

formularz sprawozdania.doc
formularz sprawozdania.doc 18 KB

formularz sprawozdania.pdf
formularz sprawozdania.pdf 54.06 KB

Literatura:A. Kołódziejczyk "Naturalne związki organiczne", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.