Chemia związków heterocyklicznych

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący

dr hab. Ewa Dudziak
dr Alicja Kluczyk

Wykład będzie się odbywał w latach parzystych (2010-11, 2012-13, 2014-15 itd.)
Warunkiem rozpoczęcia zajęc jest zebranie odpowiedniej liczby chętnych.