Chemia organiczna szlaków metabolicznych

Forma zajęć:     Wykład 30 h     Laboratorium 45 h    


Prowadzący

dr Bartosz Szyszko

Wykład ma na celu wyjaśnienie procesów biochemicznych za pomocą typowego dla chemii organicznej podejścia polegającego na analizie mechanizmów reakcji. 

W trakcie wykładu poruszane będą zagadnienia związane z budową i właściwościami biomolekuł oraz ich przemianami w organizmie. W ramach zajęć poruszona zostanie tematyka metabolizmu: lipidów, węglowodanów, aminokwasów, nukleotydów, a także wybrane aspekty biosyntezy niektórych produktów naturalnych.