Chemia Organiczna - laboratorium BiolC

Forma zajęć:     Laboratorium 30 h    Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych [pdf]

Regulamin pracowni [pdf]

BHP i pierwsza pomoc [pdf]

Zagadnienia do kolokwiów Instrukcje  Szablony sprawozdań
   
   Ćwiczenia A  Ćwiczenia A

 BHP i pierwsza pomoc [pdf]

 Krystalizacja i destylacja [pdf] szablon KR [pdf] szablon D [pdf]

 Izolacja eugenolu [pdf] szablon IE [pdf]
Chromatografia [pdf] Chromatografia [pdf] i [pdf] szablon CH [pdf] (potrzebne 2 szt)

Synteza aspiryny + TLC [pdf]

 Synteza aspiryny i chromatografia [pdf]  szablon ASP+TLC [pdf]
     
 Ćwiczenia B  Ćwiczenia B

 Węglowodory, krystalizacja i destylacja [pdf]

Węglowodory [pdf]  szablon  W [pdf]
Alkohole i fenole [pdf] Alkohole i fenole [pdf] szablon  AF [pdf]
 Aldehydy, ketony, cukry, [pdf] Aldehydy, ketony, cukry [pdf]    szablon AKC [pdf]
 Kwasy karboksylowe i tłuszcze [pdf] Kwasy karboksylowe i tłuszcze [pdf]  szablon KET [pdf]
Aminy, aminokwasy, białka [pdf] Aminy, aminokwasy, białka [pdf]  szablon AAB [pdf]