Chemia kryminalistyczna

Forma zajęć:     Wykład 7 h     Seminarium 14 h     Laboratorium 24 h    


Prowadzący

dr Monika Biernat
dr hab. Mariola Kuczer
dr Alicja Kluczyk

Rok akademicki 2020-2021

Harmonogram  [pdf]

Przydział ćwiczeń [pdf] 

INSTRUKCJE: problemy i literatura. Ogólna literatura przedmiotu [pdf] Wzór sprawozdania [pdf]

Ćwiczenie 1 Środki obezwładniające [pdf] [lit]         

Ćwiczenie 6: Wykrywanie śladów biologicznych

[pdf] [lit]  

  Ćwiczenie 11 [pdf]  

Ćwiczenie 2

Substancje uzależniające

[pdf] [lit1]  [lit2] [lit3] [lista mas]

  Ćwiczenie 7 [pdf]   Ćwiczenie 12 [pdf]  
Ćwiczenie 3 [pdf] Ćwiczenie 8 [pdf]   Ćwiczenie 13 [pdf]  
Ćwiczenie 4 [pdf]   Ćwiczenie 9 [pdf]    

Ćwiczenie 5. Wykrywanie i badanie trwałości odcisków palców.

[pdf]  [literatura, lit2

Ćwiczenie 10 GSR - powystrzałowe [pdf] [Lit1] [Lit2] [lit3]

[lit4]

   

NOWA Lista potencjalnych składników [pdf

Widma MS  wstępne   [zip]      rzeczywiste [zip]       

 

 

Materiały: wykłady i seminaria

Tydzień 1  wykład 1 [pdf] wykład 2 [pdf]   Tydzień 6  zagadnienia seminaryjne 4 [pdf] 
Tydzień 2  zagadnienia seminaryjne 1 [pdf]     Tydzień 7  zagadnienia seminaryjne 5 [pdf]

Tydzień 3 

zagadnienia seminaryjne 2 [pdf]    

Tydzień 8 

zagadnienia seminaryjne 6 [pdf]
Tydzień 4   zagadnienia seminaryjne 3 [pdf]    

Tydzień 9

zagadnienia seminaryjne 7 [pdf]
Tydzień 5   wykład 3 [pdf] wykład 4 [pdf]     Tydzień 10 wykład 5 [pdf] wykład 6 [pdf]