Chemia kryminalistyczna

Forma zajęć:     Wykład 7 h     Seminarium 14 h     Laboratorium 24 h    Rok akademicki 2017-2018

Harmonogram i warunki zaliczenia [pdf]

Przydział ćwiczeń [pdf] 

INSTRUKCJE: problemy i literatura. Ogólna literatura przedmiotu [pdf] Wzór sprawozdania [pdf]

Ćwiczenie 1 [pdf] [lit]          Ćwiczenie 6 [pdf] [literatura]     Ćwiczenie 11 [pdf]  
Ćwiczenie 2 [pdf] [lit1]  [lit2] [lit3] [lista mas]   Ćwiczenie 7 [pdf]   Ćwiczenie 12 [pdf]  
Ćwiczenie 3 [pdf] Ćwiczenie 8 [pdf]   Ćwiczenie 13 [pdf]  
Ćwiczenie 4 [pdf]   Ćwiczenie 9 [pdf]    
Ćwiczenie 5 [pdf]  [literatura] 

Ćwiczenie 10 [pdf] [Lit1] [Lit2] [lit3]

[lit4]

   

 

Widma MS    1-10 [zip]           11-19 [zip]           20-23 [zip]       tlo          OPIS i lista potencjalnych składników [pdf]

Lista substancji do TLC i płytki [pdf]

 

Materiały: wykłady i seminaria

Tydzień 1  wykład 1 [pdf] wykład 2 [pdf]   Tydzień 6  zagadnienia seminaryjne 4 [pdf
Tydzień 2  zagadnienia seminaryjne 1 [pdf]     Tydzień 7  zagadnienia seminaryjne 5 [pdf]

Tydzień 3 

zagadnienia seminaryjne 2 [pdf]    

Tydzień 8 

zagadnienia seminaryjne 6 [pdf]
Tydzień 4   zagadnienia seminaryjne 3 [pdf]    

Tydzień 9

zagadnienia seminaryjne 7 [pdf]
Tydzień 5   wykład 3 [pdf] wykład 4 [pdf]     Tydzień 10 wykład 5 [pdf] wykład 6 [pdf]