Chemia bioorganiczna

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Laboratorium 30 h    Laboratorium z chemii bioorganicznej

Harmonogram 2017-2018 NOWY [pdf]

Informacje wstępne i warunki zaliczenia [pdf]

 

Ćwiczenie Teoria

Instrukcja wykonania

ćwiczenia

Materiały pomocnicze
Analiza dipeptydu  [pdf]  [pdf]  
Modyfikacja cytochromu  [pdf]  [pdf]  [widmo MS] [omówienie]
Pochodne cukrów  [pdf]  [pdf]  
Substancje słodzące  [pdf  [pdf]  
Biotransformacje  [pdf]  [pdf]  
Fermentacja  [pdf  [pdf  [opis wzorców] [GC wzorców]