Chemia bioorganiczna

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Laboratorium 30 h    Laboratorium z chemii bioorganicznej

Harmonogram NOWY [pdf] (wersja z 5 stycznia 2017)

 

Ćwiczenie Teoria

Instrukcja wykonania

ćwiczenia

Materiały pomocnicze
Analiza dipeptydu  [pdf]  [pdf]  
Modyfikacja cytochromu  [pdf]  [pdf]  [widmo MS] [omówienie]
Pochodne cukrów  [pdf]  [pdf]  
Substancje słodzące  [pdf] NOWE  [pdf]  
Biotransformacje  [pdf]  [pdf]  
Fermentacja  [pdf] NOWE  [pdf] NOWE  [opis wzorców] [GC wzorców]