Chemia Organiczna - wykład Biot i MUB

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący

dr hab. Mariola Kuczer

Literatura 
 
 
Zaliczenie wykładu odbywa się w formie egzamin pisemnego. Przystąpić do egzaminu mogą osoby, które uzyskały zaliczenie z laboratorium chemii organicznej.