Chemia Organiczna - laboratorium Biotech.

Forma zajęć:     Laboratorium 45 h    


Prowadzący

dr Marek Cebrat

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem, w laboratorium chemii organicznej (s. 224B) na Wydziale Chemii UWr. Ćwiczenia wykonywane są w parach.
Potok I i III - czwartki, godz. 13:00-17:40; prowadzący: potok I gr. 1. M. Cebrat; gr. 2. E. Ganczar, E. Stachura
potok III: gr. 5. M. Dziadas; gr. 6. E. Ganczar, A. Zaręba 
Potok II - piątki, godz. 12:30-17:10; prowadzący: gr. 3. J. Krupa, gr. 4. K. Fuchs, M. Madej-Gajewska, E. Stachura
 
Kolokwia odbywają się online, na platformie e-edu, w tym samym czasie dla wszystkich studentów, zgodnie z podanym niżej harmonogramem.
Sprawozdania, w formacie pdf, należy zamieszczać na e-edu wykorzystując do ich przygotowania szablony podane poniżej.
 
Materiały pomocnicze
Harmonogram zajęć i kolokwiów [pdf
Warunki zaliczenia [pdf]
 
Regulamin pracowni [pdf]
Regulamin pracowni (uzupełnienia) [pdf]
Obowiązki dyżurnego [pdf]
Wypadki w laboratorium i pierwsza pomoc [pdf]

Zalecenia odnosnie uzytkowania sprzetu i zestawow laboratoryjnych - spis tresci.pdf

Zalecenia odnosnie uzytkowania sprzetu i zestawow laboratoryjnych -cz.1

Zalecenia odnosnie uzytkowania sprzetu i zestawow laboratoryjnych - cz.2

Rewersy [pdf]
Rewersy materiałowe [pdf]
Etykiety na preparaty [pdf]
Wyparka - instrukcja obsługi [pdf, 812 kb]
Właściwości fizyczne cieczy [pdf], ciał stałych [pdf] i kwasów [pdf]
 
Zagadnienia do kolokwiów
Literatura [pdf]
Zagadnienia i przykładowe pytania [pdf]. Zobacz także tutaj.
 
Instrukcje
Instrukcje do ćwiczeń [pdf]
 
Szablony sprawozdań
* Spis treści [pdf]
A Oczyszczanie [pdf]
B Reakcje probówkowe: 

F Synteza preparatu: szablon [pdf],