Chemia Organiczna - laboratorium: Biologia - biologia eksperymentalna

Forma zajęć:     Laboratorium 30 h    Harmonogram ćwiczeń 2016-2017 [pdf]

 Materiały pomocnicze

Regulamin pracowni [pdf]

Wypadki w laboratorium i pierwsza pomoc [pdf]

Zagadnienia do kolokwiów [pdf]

 

 

Instrukcje  Szablony sprawozdań
  Ćwiczenia A Ćwiczenia A
     
 Krystalizacja i destylacja [pdf] szablon KR [pdf] szablon D [pdf]
   Izolacja eugenolu [pdf] szablon IE [pdf]
   Chromatografia [pdf] [pdf] szablon Ch [pdf] (potrzebne 2 szt)
   Synteza aspiryny i chromatografia [pdf] szablon ASP+TLC [pdf]
     
  Ćwiczenia B Ćwiczenia B
     
Węglowodory [pdf] szablon  W [pdf]

 

Alkohole i fenole [pdf]  szablon AF [pdf]
Aldehydy, ketony, cukry [pdf]    szablon AKC [pdf]
Kwasy karboksylowe i tłuszcze [pdf szablon KET [pdf]
Aminy, aminokwasy, białka [pdf szablon AAB [pdf]