Chemia Organiczna - Wykład (Biol)

Forma zajęć:     Wykład 30 h    


Prowadzący


Wyniki testu zaliczeniowego z 9 czerwca 2015.
Osoby, które uczęszczały regularnie na wykłady, uzyskały dodatkowy punkt. Korelacja pomiędzy uczęszczaniem a wynikiem testu nie występuje...
Poprawa - poniedziałek, 15.06 o godzinie 13. Można poprawiać oceny pozytywne (liczy się lepszy wynik) - proszę o podanie orientacyjnej liczby zainteresowanych osób.
Prace można zobaczyć jutro między 15 a 16 w pokoju 241 (poziom laboratorium chemii organicznej)
Alicja Kluczyk