Biomakromolekuły

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Laboratorium 45 h    Laboratorium z biomakromolekuł

Harmonogram 2019-2020 [pdf]

 

 

Ćwiczenie

Instrukcja wykonania

ćwiczenia

Synteza i analiza peptydu  [pdf]
Acetylacja cytochromu  [pdf]
Trawienie proteomiczne  [pdf]
Analiza włókien  TBA
Biotransformacja waniliny  [pdf]
Tłuszcze  [pdf
Porównanie sephadexów  TBA
Kapsułki  TBA