Biochromatografia

Forma zajęć:     Wykład 15 h     Seminarium 15 h     Laboratorium 30 h