Analityka Instrumentalna I

Forma zajęć:     Wykład 60 h     Seminarium 30 h     Laboratorium 45 h    


Prowadzący

dr hab. Ewa Dudziak
dr Alicja Kluczyk