Kolokwium zaliczeniowe

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdują się wyniki kolokwium zaliczeniowego z chemii organicznej.

Z wyrazami szacunku,
Mariola Kuczer

 

Kolokwium Analiza - II termin

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdują się wyniki kolokwium z analizy oraz oceny końcowe z kolokwiów. Osoby chcące pisać kolokwium całościowe (obowiązuje zakres materiału z całego semestru) proszone są o zadeklarowanie się do 31.05.2017. Adres e-mail: mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,
Mariola Kuczer

P.S. Wiążące  wyniki są u prowadzących zajęcia.

Kolokwium Analiza - I termin

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się plik z ocenami z kolokwium z analizy (I termin). Proszę starostów o przesłanie do piątku (19.05.2017) listy studentów, którzy mają zamiar przystapić do drugiego terminu. Adres e-mail:

mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kuczer

Kolokwium KP - II termin

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się plik z ocenami z kolokwium z KP (II termin). Podane oceny mają jedynie charakter orientacyjny - wystawiona zostanie jedna ocena końcowa na koniec semestru ze wszystkich kolokwiów.

Z wyrazami szacunku, 

Bartłomiej Pigulski 

Kolokwium KP - I termin

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się plik z ocenami z kolokwium z KP. Podane oceny mają jedynie charakter orientacyjny - wystawiona zostanie jedna ocena końcowa na koniec semestru ze wszystkich kolokwiów.
Proszę starostów o przesłanie do piątku (05.05.2017) listy studentów, którzy mają zamiar przystapić do drugiego terminu. Mój adres: bartlomiej.pigulski@chem.uni.wroc.pl  

Z wyrazami szacunku, 

Bartłomiej Pigulski 

Subskrybuje zawartość