Wyniki Kolokwium UR, ICh

Wyniki kolokwium z 30.04.2009 (grupa dr Dudziak)

(Wyniki skorygowane 4.5.2009, 10:39, przepraszam M.S.)

HPLC analysis of tea

The data required for completing the report and a short description were added.
http://do.chem.uni.wroc.pl/Monabiphot
 
Alicja Kluczyk

Elektroforeza kapilarna CE

Ostatnia część danych została zamieszczona, oczekuję na sprawozdania.
 
Alicja Kluczyk

Elektroforeza kapilarna CE

Wyniki ćwiczenia 3 (oddziaływanie peptydu GAFI z jonami miedzi) dla grupy poniedziałkowej zostały zamieszczone.
 
Alicja Kluczyk

Elektroforeza kapilarna CE

Wyniki ćwiczenia 2 (grupa wtorkowa) oraz ćwiczenia 3 (grupa środowa) zostały zamieszczone.
Termin dostarczenia sprawozdań - 30 kwietnia (decyduje data przesłania pliku).
Proszę o przesłanie prezentacji na adres na serwerze studenckim.
Alicja Kluczyk
 

Subskrybuje zawartość