Produkty naturalnie - kolo II

Kolokwium II z Produktów Naturalnych dla IV r. ChB. odbędzie się DLA CAŁEGO ROKU dnia 29 maja o godz. 10:00 na pracowni chemii organicznej. Zagadnienia i przykładowe pytania podane są na stronie Laboratorium.

Analiza II - wyniki kolokwium z 12/05/2009

Wyniki z podziałem na grupy - inicjały prowadzącego podane w nawiasie:

PaFo - dst (ED)
ToPa - dst (ED)
EwWi - ndst (ED)
JaPa - ndst (ED)
EwMu - dst (ED)
KaId - dst (ED)
PaKo - ndst (ED)
AdMo - dst (ED)
PrzNa - dst (ED)
KaKo - ndst (ED)
MoMa - ndst (ED)
JoKo - ndst (ED)
MaSo - ndst (AB)
PaMa - dst (AB)
AgCz - ndst (AB)
ToBe - db+ (AB)
AnCi - db (AB)
MaGó - dst+ (AB)
JaFi - db (AB)
KlTo - dst (AB)
MaMa - dst (AB)
MaFr - dst (AB)
EwDa - ndst (AB)
PaSz - ndst (MP)
JoZa - db (MP)
EmOl - ndst (MP)
EwDu - db (MP)
PaJa - dst (MP)
AgKi - db (MP)
PaKo - dst (MP)
JuKa - dst+ (MP)
MaTrz - ndst (MP)

Materiały i zagadnienia

... do kolejnego wykładu zostały dodane. W przypadku problemów z wydrukowaniem, prosze o kontakt przed zajęciami.
Pozdrawiam
MS

Produkty naturalne - oczyszczanie

W załączniku poniżej podane jest przypisanie preparatów do oczyszczania.
Studenci powinni przed ćwiczeniami zaproponować i przedyskutować z prowadzącym zajęcia metodę oczyszczenia danego związku. Warunkiem zaliczenia preparatu jest jego dokładne oczyszczenie, co należy udowodnić przy pomocy odpowiednich metod analitycznych.

Elektroforeza kapilarna CE

Oceny ze sprawozdań zostały zamieszczone. Proszę zapoznać się z komentarzem.
Brakujące pliki proszę uzupełnić przed egzaminem.
Egzamin z CE - poniedziałek, 25 maja, 14:30.
Alicja Kluczyk

Subskrybuje zawartość