SE II komplet wyników

Wyniki z SE II są dostępne na stronie - teraz już dla wszystkich kierunków. Zachęcamy Państwa do wykazania się znajomością materiału z zakresu SN już w pierwszym terminie nadchodzacego kolokwium. Osoby piszące tzw. kolokwium ostatniej szansy proszone sa o uzgodnienie terminu z p. dr Kluczyk.
Komentarz merytoryczny
1. Podręczniki Vollhardta i Boyda opisują ten sam sposób syntezy DDT. Proszę o uważne przeczytanie opisu w V.
2. Trzykrotne nitrowanie jest możliwe (co nie znaczy że łatwe) - przykład: TNT
Pozdrawiam
MS

Wyniki SE II

Wyniki dla ChŚ są dostępne na stronie.
Osoby, które nie zdały, nie mogą przystąpić do syntez z SE, dopóki nie zaliczą materiału w terminie komisyjnym (tzw. termin ostatniej szansy).
Pani Ewelina (208845) i Pani Joanna (208854) są proszone o usprawiedliwienie nieobecności
Pozdrawiam
MS

Kolokwium z SE

Wyniki kolokwium dla IIIr. Chemii Środowiska zostaną zamieszczone najpóźniej w poniedziałek, przepraszamy za opóźnienie. Wstępne wyniki są lepsze niż poprzednio.
Alicja Kluczyk
Kilka uwag dotyczących reakcji: (proszę przewijać tekst)
Wpływ kierujący podstawowych grup organicznych jest znany i możliwy do zrozumienia i zapamiętania.
 

Wyniki kolokwium SE

Drodzy Państwo,

Na stronie Laboratorium dostępne są wyniki z kolokwium SE dla wszystkich grup. Nie muszę dodawać, że wyniki są bardzo złe. Spośród 129 ocenianych prac aż 96 uzyskało ocenę niedostateczną. Co więcej, przeciętny wynik to ok. 12 p. a więc dużo poniżej minimum. Jest to właściwy moment, aby przypomnieć Państwu o kilku sprawach:

1. Każde kolokwium mogą Państwo zdawać tylko dwa razy i przysługuje Państwu tylko jeden termin komisyjny na cztery kolokwia.

2. Poziom trudności kolokwiów, stały od lat i odpowiadający zawartości współczesnych podręczników akademickich nie ulegnie zmianie, niezależnie od Państwa wyników.

3. Studiowanie chemii organicznej wymaga przede wszystkim systematyczności. Jej brak ma swoje konsekwencje nie tylko przy zaliczaniu kolokwiów w ramach laboratorium, ale również przy zdawaniu egzaminu.

Życzę powodzenia na kolejnych kolokwiach.

Marcin Stępień

Wykaz preparatów dla Chemii Biologicznej

Zamieszczony został wykaz preparatów dla Chemii Biologicznej. Po zdaniu kolokwium należy wykazać się znajomością i zrozumieniem instrukcji wykonywania danego preparatu.
 
Alicja Kluczyk

Subskrybuje zawartość