Wyniki SN

Wyniki dzisiejszego kolokwium poprawkowego z substytucji nukleofilowej (wersja D) znajdują się na stronie laboratorium z chemii organicznej.

M.P.

SN - wyniki

W wyniki kolokwium SN wersja C wkradł się niewielki błąd. W wyniku błędnego sprawdzenia jednego z pytań testowych zmianie uległa ilość punktów u 5 osób (nr. albumów : 197122, 197201, 197450, 197462 i 208588). W dwóch przypadkach dodany został jeden punkt, a w trzech pozostałych tenże jeden punkt został odjęty. Wszelkie te zabiegi nie zmieniły efektu końcowego kolokwium i wyniki nie uległy modyfikacji. Poprawiony plik z wynikami znajduje się na stronie laboratorium. Za powstałe zamieszanie serdecznie przepraszam.

Pozdrawiam,

M.P.

Kolokwium SN - podsumowanie pierwszego terminu (wersje A, B, C)

Na stronie laboratorium znajduje się zestawienie wyników kolokwium z substytucji nukleofilowej (pierwszy termin). Ilość ocen niedostatecznych (67 dla wszytkich kierunków) pokazuje nieco lepszy obraz niż w przypadku substytucji elektrofilowej, ale nadal nie napawa ogromnym optymizmem, choć średnia zdobycz punktowa wydaje się być znacznie wyższa niż w przypadku SE. Proszę mieć jednak na uwadze, że część z Państwa termin trzeci (tzw. ostatniej szansy) ma już wykorzystany, co w sposób znaczący zmniejsza elastyczność zaliczeniową i ogranicza ją do najbliższego terminu, przewidzianego na kolokwium poprawkowe.

Pozdrawiam,

M.P.

SN I - wyniki - Ch. B. i Ch. S. (czwartek, piatek)

Na stronie laboratorium znaleźć można wyniki kolokwiów, które odbyły się w ostatni czwartek i piątek.

Osoby, które przy swoich inicjałach zobaczą adnotację 'nb', proszone są o zgłoszenie się do pokoju 120 w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W zestawie prac z czwartku znalazłem całkowity anonim - nie było na pracy ani nazwiska osoby piszacej, ani adnotacji dotyczącej prowadzącego, o dacie nie wspominając. Jeżeli ktoś z Państwa nie odnalazł oceny przy swoim nazwisku a jest pewien, że pisał kolokwium czwartkowe - proszę o kontakt w pokoju 120.

 

M.P.

Koolokwium ostatniej szansy

Wszyscy zdali.
MS

Subskrybuje zawartość