Błąd ocen z analiz

Szanowni Państwo,
w zamieszczonych dziś (23.05.2016) wynikach kolokwium z analiz (laboratorium chemii organicznej) wkradł się błąd. Wyniki są w kilku miejscach przesunięte w tabeli więc proszę ich nie traktować poważnie. Jutro (tj. 24.05.2016) zostanie zamieszczona poprawiona wersja wyników.
W razie potrzeby prace są dostępne do wglądu u prowadzących zajęcia.

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Garbicz

Wyniki z Anlaizy

Szanwowni Państwo,

W załączniku zamieszczone są wyniki kolokwium z Analizy.

Do 25.05 prosze podać listę osób chcących przystąpić do terminu II.

Listę  należy przesłać do dr Marioli Kuczer.

 

Pozdrawiam

Mariola Kuczer

Wyniki z KP termin II

Szanwowni Państwo,

W załączniku zamieszczone są wyniki kolokwium z  KP termin II.

Dodatkowo naniesione zostaly poprawki do terminu I związane z błędami w liczeniu punktów oraz w ocenie jednej z reakcji (cykloaddycji Dielsa-Aldera). Pytanie to zosatało ocenione pozytywnie bez względu na narysowany izomer. 

Anna Berlicka

Kolokwium z KP termin II

Szanowni Państwo,

Prosze podać listę osób chcących przystąpić do terminu II kolokwium z KP.

Listę osób należy przesłać do dr. Bartłomieja Pigulskiego w terminie do 27.04. (bartlomiej.pigulski@chem.uni.wroc.pl).

 

Anna Berlicka, Bartłomiej Pigulski

Wyniki kolokwium - seminarium - grupa 2 i 4

Szanowni Państwo,

Załączam wyniki wczorajszego kolokwium z seminarium. Można było zdobyć 25 punktów. Prace będą do wglądu na najbliższych zajęciach.

Pozdrawiam,
Karolina Hurej 

Subskrybuje zawartość