Informacje dla studentów

Materiały zawarte w tym serwisie zapisane są zazwyczaj w formacie pdf. Pliki pdf oznaczone są w serwisie ikoną Ikona pliku pdf. Do odczytu plików pdf służy darmowy program Adobe Reader. Po jego zainstalowaniu pliki pdf mogą być otwierane bezpośrednio w oknie przeglądarki (zależnie od ustawień).