lab. chem. org.

Biotechnologia - poprawa kolokwium 2 (potok I), wyniki

W załączniku wyniki poprawy kolo II dla grup z potoku I. Niewiele osób poprawiło...

Biotechnologia - poprawa kolokwium 1 (potok I), wyniki

Poniżej plik pdf z wynikami poprawy kolokwium I dla potoku I (grupa MC). Nadal słabo...

Biotechnologia - poprawa kolokwium 1 (potok I)

Bardzo proszę, by wszystkie osoby z potoku I, które mają do poprawienia którąkolwiek z części kolokwium I, przyszły na poprawę w najbliższy czwartek (8 kwietnia) na godz. 15:30 na pracownię chemii org.

Biotechnologia i MUB. - harmonogram zajęć

Można już zapoznać się z harmonogramem zajęć laboratoryjnych z chemii org. dla I r. Biotechnologii i MUB.

Biotechnologia i Biofizyka - harmonogram zajęć lab. ch. org.

Do pobrania jest harmonogram zajęć laboratoryjnych z ch. org. dla Ir. biotechnologii i biofizyki.

Subskrybuje zawartość