Ir. Biotechnol. z Biofiz.

Biotechnologia - poprawa kolokwium 2 (potok I), wyniki

W załączniku wyniki poprawy kolo II dla grup z potoku I. Niewiele osób poprawiło...

Biotechnologia - wykład ch. org.

Wykład z chemii organicznej dla Ir. biotechnologii, prowadzony przez dr H. Bartosza-Bechowskiego, w dniu 21 kwietnia nie odbędzie się.

Biotechnologia - poprawa kolokwium 1 (potok I)

Bardzo proszę, by wszystkie osoby z potoku I, które mają do poprawienia którąkolwiek z części kolokwium I, przyszły na poprawę w najbliższy czwartek (8 kwietnia) na godz. 15:30 na pracownię chemii org.

Biotechnologia - zmiana harmonogramu zajęć dla potoku I

Ponieważ dziekan Wydzialu Biotechnologii ogłosił godziny dziekanskie w dniu 1 kwietnia 2010, zmienia się harmonogram zajęć laboratoryjnych dla potoku I. Plan dla pozostałych potoków pozostaje bez zmian.
Zmieniony harmonogram dostępny jest w załączniku.

Biotechnologia i Biofiz. - poprawa kolo 4 (grupa 4, MC)

Wyniki z poprawy kolokwium 4 (C=O) dla grupy 4 (M. Cebrat) są dostępne z załączniku po podaniu stałego hasła.
Tym razem kolokwium wypadło nieco lepiej, ale wyniki też nie zachwycają...

Subskrybuje zawartość