mmodzel - blog

Oceny końcowe

Szanowni Państwo,
W załączniku znajdują się Państwa końcowe oceny z seminarium. Po wpisy zapraszam do pokoju 256.
Pozdrawiam,
Maciej Modzel

Kolokwium zaliczeniowe

Szanowni Państwo,
Informuję, że ustalone zostały następujące zasady oceniania kolokwium zaliczeniowego:
Osoby zaliczające semestr: napisanie kolokwium na 11 lub więcej punktów skutkuje zaliczeniem przedmiotu na ocenę dostateczną.
Osoby poprawiające ocenę: napisanie kolokwium na 11-17,5 punkta skutkuje podniesieniem dotychczasowej oceny o 0,5. Napisanie kolokwium na 18 lub więcej punktów podnosi ocenę o 1.
Pozdrawiam,
Maciej Modzel

Oceny z seminarium

Szanowni Państwo,
W załączniku znajdują sie Państwa wyniki z ostatniego kolokwium, oraz proponowane oceny. Osoby zainteresowane wpisem bądź obejrzeniem prac zapraszam do pokoju 256. Przypominam, że kolokwium zaliczeniowe odbędzie sie w poniedziałek, 28.01. o godzinie 12:00 w sali 209.
Pozdrawiam,
Maciej Modzel

Kolokwium z cukrów - wyniki

Szanowni Państwo,
W załączniku uaktualnione wyniki kolokwium.
Pozdrawiam,
Maciej Modzel

Wyniki kolokwium - cukry

Szanowni Państwo,
W załączniku umieściłem oceny z ostatniego kolokwium oraz sumaryczną liczbę punktów.
Znak zapytania w drugiej kolumnie oznacza osoby, które - według mojej wiedzy - piszą kolokwium dzisiaj.
Pozdrawiam,
Maciej Modzel

Subskrybuje zawartość