mcebrat - blog

Informacja naukowa w chemii - przykłady pytań na test zaliczeniowy

Na stronie przedmiotu (http://do.chem.uni.wroc.pl/przedmiot/Informacja-naukowa-w-chemii) zostały podane przykładowe pytania na test zaliczeniowy. Warto też przejrzeć i samodzielnie rozwiązać zadania domowe z ubiegłych lat.

M.C.

Informacja naukowa w chemii - oceny końcowe

W załączniku znajduje się uzupełniona lista z ocenami zadania zaliczeniowego oraz proponowane oceny końcowe. Brak oceny oznacza, że nie otrzymałem od danej osoby rozwiązanego zadania zaliczeniowego. Jeśli osoby te nie dostarczą mi rozwiązań najpóźniej do środy 3.02., nie otrzymają zaliczenia! We czwartek 4.02. oceny wpiszę do protokołu w USOSie.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się, czemu dostał właśnie taką ocenę, proszę się do mnie zgłosić osobiście (pok. 253).

Najczęstsze błędy w zadaniach:

- brak lub niepełne tytuły tabeli i podpisy pod wykresami,

- niepełne dane bibliograficzne publikacji (!!!),

- format bibliografii i tabeli niezgodny z wymaganiami czasopisma (np. zbędne linie poziome w tabeli)

- skopiowane nieodpowiednie fragmenty "Instrukcji dla Autorów" lub niepełne instrukcje,

- nieopisane osie, niepoprawna lokalizacja legendy na wykresie

- itp., itd. 

 

Informacja naukowa w chemii - zadanie zaliczeniowe

W załączniku zamieszczam zadanie zaliczeniowe. Rozwiązanie należy dostarczyć do 26.01. w postaci wydruku lub pliku pdf przesłanego pocztą elektroniczną.

M. Cebrat

Biotechnologia - wyniki poprawy kolokwium I

W załącznikach wyniki poprawy kolokwium I w dniu 18.03.2015.

Osoby, które kolejny raz nie zdały którejś z części tego kolokwium, powinny poprawić je w dniu 25.03., bezpośrednio po napisaniu kolokwium II. 

UWAGA!!!:
Przypominam, że tylko jedno kolokwium w semestrze można pisać 3-krotnie (termin pierwszy i dwie poprawy)! Jeśli ktoś wykorzysta tę szansę teraz, wszystkie kolejne kolokwia może poprawiać tylko raz!

biotechnologia - wyniki kolokwium I

W załącznikach wyniki kolokwium I dla grup M. Cebrata, J. Krupy, S. Berskiego, B. Żurowskiej oraz mgr. G. Mierzwy.

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w środę 18.03. o godz. 16:30 w Audytorium IICD.

M. Cebrat

 

Subskrybuje zawartość