mateusz.garbicz - blog

Wyniki kolokwium z analiz - II termin + WYNIKI KOŃCOWE

Szanowni Państwo,
w załączniku znajdują się wyniki po ostatnim kolokwium z analiz oraz oceny końcowe z kolokwiów. Osoby chcące pisać kolokwium całościowe (obowiązuje zakres materiału z całego semestru) proszone są o zadeklarowanie się do 17.01.2017 do godziny 12:00 u mnie poprzez e-mail lub osobiście, pok. 1065. Kolokwium planowane jest na 23.01.2017 (poniedziałek), godz. 17:30.

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Garbicz

P.S. W tabeli mogą znajdować się błędy. Wiążące są wyniki u prowadzących zajęcia.

Wyniki kolokwium z analiz - I termin + wstępne wyniki końcowe

Szanowni Państwo,
w załączniku znajdują się wyniki wczorajszego kolokwium z Analiz I. Kolokwium poprawkowe odbędzie się zgodnie z harmonogramem 9. stycznia. Proszę o dostarczenie do 5 stycznia do godziny 12:00 do mnie (pokój 1065 lub e-mail) listy osób chcących pisać drugi termin. Prace można już oglądać u swoich prowadzących.
W pliku znajdą Państwo również wstępne wyniki końcowe z obecną oceną.
Pragnę tą drogą złożyć przy okazji Państwu najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Garbicz

Wyniki kolokwium z oczyszczania - II termin

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje zaktualizowana tabela wyników kolokwiów z laboratorium chemii organicznej. Zostały tam poprawione również błędy powstałe przy wpisywaniu punktów z prorzedniego kolokwium. Za niedogodności przepraszam. Prace można obejrzeć już u swoich prowadzących.

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Garbicz

Wyniki kolokwium z oczyszczania - I termin

Szanowni Państwo,
w załączniku znajduje się plik z ocenami z kolokwium z oczyszczania (pierwszy termin). Podane oceny mają jedynie charakter orientacyjny - wystawiona zostanie jedna ocena końcowa na koniec semestru ze wszystkich kolokwiów.
Proszę starostów o dostarczenie mi do piątku, godz. 12:00 listy osób, które chcą przystąpić do drugiego terminu (poprawy). W razie dostrzeżonych błędów w tabeli z ocenami prosze mi je zgłosić.
Mój adres: mateusz.garbicz@chem.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Garbicz

Wyniki całośniowe z laboratorium chemii organicznej (po analizach II)

Szanowni Państwo,
w ząłączniku znajdują się całościowe wyniki z laboratorium chemii organicznej, łącznie z ostatnim kolowium z analin (termin II). Osoby chcące pisać kolokwium ostatniej szansy proszone są o zgłoszenie się do odpowiedniej osoby układającej kolokwium.

Z poważaniem, Mateusz Garbicz

P.S. 03 VI 2016 - Zamieściłem poprawioną tabelkę. Jeśli komuś nie zgadzają się wyniki proszę wyjaśniiać u swoich prowadzących.

Subskrybuje zawartość