marika.zyla - blog

wyniki kolokwium 2

Szanowni Państwo,

W załączniku zestawienie wyników z obu kolokwiów wraz z propozycjami ocen końcowych.

Osoby zainteresowane zapraszam na kolokwium zaliczeniowe, które odbędzie się 1. lutego.

 

Pozdrowienia,

Marika Żyła-Karwowska

wyniki kolokwium: II termin SN

Szanowni Państwo,

W załączniku wyniku poniedziałkowego kolokwium z substytucji nukleofilowej. Prace będą do wglądu u prowadzących ćwiczenia laboratoryjne.

 

Pozdrowienia,

Marika Żyła-Karwowska

Wyniki kolokwium z SE, II termin

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się wyniki drugiego terminu kolokwium z substytucji elektrofilowej. Prace zostały przekazane prowadzącym ćwiczenia laboratoryjne.

Mamy nadzieję, że tak marne rezultaty zachęcą Paśtwa do nauki, najlepiej już na pierwszy termin.

 

Pozdrowienia,

Marika Żyła

Wyniki kolokwium z SE

Szanowni Państwo,

W załączniku wyniki wczorajszego kolokwium z substytucji elektrofilowej. Prace zostaną przekazane prowadzącym ćwiczenia laboratoryjne.

Osoby, które zdecydują się na pisanie kolokwium w drugim terminie, proszone są o przesłanie informacji do dr Anny Berlickiej (anna.berlicka@chem.uni.wroc.pl) do czwartku 24.03.2016 r. (w miarę możliwości jeden email od całej grupy).

Pozdrowienia,

Marika Żyła

Subskrybuje zawartość