km - blog

Kolokwium Analiza - II termin

Szanowni Państwo,

w załączniku znajdują się wyniki kolokwium z analizy oraz oceny końcowe z kolokwiów. Osoby chcące pisać kolokwium całościowe (obowiązuje zakres materiału z całego semestru) proszone są o zadeklarowanie się do 31.05.2017. Adres e-mail: mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,
Mariola Kuczer

P.S. Wiążące  wyniki są u prowadzących zajęcia.

Kolokwium Analiza - I termin

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się plik z ocenami z kolokwium z analizy (I termin). Proszę starostów o przesłanie do piątku (19.05.2017) listy studentów, którzy mają zamiar przystapić do drugiego terminu. Adres e-mail:

mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl

Z wyrazami szacunku,

Mariola Kuczer

Wyniki kolokwium - laboratorium

Szanowni Państwo,
w załączniku znajdują się wyniki kolokwium zaliczeniowego z laboratorium chemii organicznej.

 

Pozdrawiam
Mariola Kuczer

Kololkwium z analizy II termin

Szanowni Państwo,

Kolokwium z analizy (II termin) odbędzie się 2 czerwca o godz. 14.00.

dr Mariola Kuczer

Wyniki z Anlaizy

Szanwowni Państwo,

W załączniku zamieszczone są wyniki kolokwium z Analizy.

Do 25.05 prosze podać listę osób chcących przystąpić do terminu II.

Listę  należy przesłać do dr Marioli Kuczer.

 

Pozdrawiam

Mariola Kuczer

Subskrybuje zawartość