km - blog

Instrukcje

Na stronie zostały zamieszczone kolejne instrukcje na laboratorium z chemii organicznej.
Mariola Kuczer

Instrukcje

Na stronie zostały zamieszczone kolejne instrukcje na laboratorium z chemii organicznej.
Mariola Kuczer

Wyniki kolokwium

Na stronie są zamieszczone wyniki wczorajszego kolokwium z SN.
Mariola Kuczer

Kolkwium poprawkowe dla ChB

Kolokwium poprawkowe z substytucji nukleofilowej dla ChB odbędzie się we wtorek (9.11) o godzinie 18.00 w AUI.
Mariola Kuczer

Kolkwium poprawkowe dla ICh

Kolokwium poprawkowe z substytucji nukleofilowej dla ICh odbędzie się w poniedziałek (8.11) o godzinie 13.
Mariola Kuczer

Subskrybuje zawartość