Blogi

Metody fizykochemiczne w diagnostyce medycznej i chemii leków II

Szanowni Państwo,

zamieszczona została kolejna wersja harmonogramu (zmiana godzin wykładu) oraz pierwszy wykład z HPLC.

 

Alicja Kluczyk

Harmonogram laboratorium specjalizacyjnego

Szanowni Państwo,

 

Na stronie przedmiotu (http://do.chem.uni.wroc.pl/przedmiot/Metody-Laboratoryjne-laboratorium-C...) umieszczono harmonogram laboratorium specjalizacyjnego w semestrze letnim oraz instrukcję dotyczącą części syntetycznej.

 

Pozdrowienia,

BS

Seminarium z chemii organicznej - zbiorcza tabelka z punktami

Szanowni Państwo,

załączam tabelkę zbiorczą z punktami z kolokwiów.

Prace będą do wglądu na następnych zajęciach, podczas których mogą Państwo

napisać kolokwium dodatkowe. Kolokwium to nie jest obowiązkowe.

Pozdrawiam serdecznie,

Halina Płóciennik

 

Wyniki kol II z ocenami końcowymi (chemia organiczna, toksykologia)

Szanowni Państwo,

Na stronie przedmiotu zamieszczone zostały wyniki kolokwium II oraz proponowane oceny końcowe.

Osoby ktore nie uzyskaly zaliczenia proszone są o ustalenie terminu kolokwium z całości materiału. Kolokwium odbedzie sie w pokoju 1067.

Pozdrawiam

Anna Berlicka

Wyniki z kolokwium V - seminarium

Szanowni Państwo,

zamieszczam wyniki z kolokwium V z seminarium.

Maria Różanowska

Subskrybuje zawartość