biotechnologia - wyniki kolokwium I


  • dr Marek Cebrat - czwartek, 12 marzec, 2015 - 14:52

W załącznikach wyniki kolokwium I dla grup M. Cebrata, J. Krupy, S. Berskiego, B. Żurowskiej oraz mgr. G. Mierzwy.

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w środę 18.03. o godz. 16:30 w Audytorium IICD.

M. Cebrat