Zaliczenie wykładu Chemia Produktów Naturalnych


  • dr hab. prof. UWr Piotr Stefanowicz - czwartek, 13 czerwiec, 2013 - 19:38

Zaliczenia wykładu Chemia produktów naturalnych 
 ........................... punktacja ........ ocena                                       
Karolina Zdyb                   11            bdb;  
Paulina Walencik              10,5         bdb;  
Marta Dobrowolska            9,5           +db;    
Monika Żyła                          9              db
Krzysztof Chałupka           10            +db      
Ewa Małecka                     2 
Karol Komorowski              9              db
 
 
PIotr Stefanowicz 

Kierunek/specjalność: