Seminarium z chemii organicznej - zbiorcza tabelka z punktami


  • mgr Halina Płóciennik - sobota, 28 styczeń, 2017 - 15:47

Szanowni Państwo,

załączam tabelkę zbiorczą z punktami z kolokwiów.

Prace będą do wglądu na następnych zajęciach, podczas których mogą Państwo

napisać kolokwium dodatkowe. Kolokwium to nie jest obowiązkowe.

Pozdrawiam serdecznie,

Halina Płóciennik